Stichting Cools

De Stichting dr. P.J.Cools msc, opgericht in 1997 en organisator van de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland, stimuleert de liefde voor het boek. Ook levert de stichting, vooral in de regio Midden-Brabant, een bijdrage aan de bevordering van de lees- en lezerscultuur, zoveel mogelijk in samenwerking met andere verwante organisaties.

 

Dat doen we door:

1. Jaarlijks de boekenmarkt “Boeken rond het Paleis” in Tilburg te organiseren; aan deze       
boekenmarkt is ook telkens een literair programma verbonden. Het evenement vormt de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland. Om de twee jaar maakt de installatie van de Tilburgse stadsdichter onderdeel uit van het literair programma.

2. Jaarlijks een lezingencyclus te organiseren in samenwerking met partners (boekhandels,      bibliotheken) in Tilburg en Breda, waarbij aangesloten wordt bij de actualiteit.

3. Publicaties uit te geven (of mede mogelijk te maken) rond de thema’s: taal, lezen, het boek, bibliofilie.

4. Incidentele activiteiten te organiseren die bij de doelstelling passen.   

Kwaliteitsaspecten zijn:

1. Onderscheidend/innoverend vermogen binnen het culturele werkveld.

2. Profileren van de stichting als zelfstandige regiserende culturele entiteit.

3. Boeiende en uitdagende programmering.

4. Programmering toegespitst op de actualiteit en bestemd voor een brede doelgroep.

5. Intentie is samenwerking met andere (culturele en niet culturele) organisaties bij de programmering.
6. Streven naar kostenneutraliteit. 


Wie was dr. P.J.Cools?
Jef van Kempen schreef over de missie van Petrus Josephus Cools (1904 -1973)

Wie zijn wij?
Marijn van Kempen, voorzitter / penningmeester
Anja Eijkemans, bestuurslid communicatie
Joep Trommelen, bestuurslid
Harrie van Elderen, bestuurslid / secretaris

“Een huis zonder boeken is
als een lichaam zonder ziel.”

...
Stadsdichter

"Boeken rond het Paleis"

Elk jaar, op de laatste zondag van augustus, organiseert de Stichting Cools in het centrum van Tilburg de grootste boekenmarkt van Zuid-Nederland.

Stadsdichter

Benoeming stadsdichter

Sinds 2003 kent Tilburg een stadsdichter, die voor een periode van twee jaar wordt benoemd. De installatie wordt georganiseerd door de Stichting Cools, op de dag van de boekenmarkt.

Eigen uitgaven

De Stichting Cools heeft in de loop der jaren diverse publicaties uitgebracht, te beginnen in 2000 met de heruitgave van Piet Cools’ boek ‘Over het conserveren van boeken’.