In 2020 is de boekenmarkt helaas niet doorgegaan. Zoals het er nu naar uitziet zal de boekenmarkt in 2021 op zondag 29 augustus wel doorgaan.