E-book


met ganzeveer geschreven of gedrukte boeken:
woordenrokerijen, laden vol met zinnen
die onzichtbaar kronkelen op de barbecue van de vergetelheid
zich vruchteloos verweren tegen verzuren en vergaan
in inkt verzonken levensuren, muizenvallen vol gedestilleerde tijd

voorschriften van religie, wetten, werken van verbeelding:
hoe goddelijk en hoe verheven ook, ze waren kenbaar en aanwezig
zolang de stof die hen verdroeg, hen toestond te bestaan
ze waren voor hun leven onderworpen aan banale waarden als
beschutting tegen vocht, bescherming tegen dieven
houdbaarheid van perkament

boek, dat het denken van de aarde in zich sloot
het bleef ontvlambaar, voedsel voor insecten en voor schimmels
zijn kwetsbaarheid was altijd groot

onbetrouwbaar als bewaker van wat woord gevonden had
werd het gekopieerd, op microfiche en op film gezet
maar werd daarmee niet voor vergaan gered
ook celluloid is sterfelijk

in het onstoffelijke vindt het boek nu zijn vervolmaking
is eindelijk aan afmeting en zwaartekracht ontsnapt
het wordt niet langer omgebladerd met de hand
kan niet meer verboden worden of verbrand
het wordt nu uitgedrukt in bites, gloeit aan bij drukken op een knop
kan de Aarde ronden in een duizendste seconde
is als het denken efemeer en onaantastbaar

hoogste sprong in vluchtigheid
niet meer aan te raken is het, niet te ruiken: het boek is af
en ligt ontdaan van vlees en leven in zijn e-book graf


Jasper Mikkers
Stadsdichter van Tilburg 2013-2015