Lezing ‘Nederlandse identiteit’ door Herman Pleij in de Kennismakerij in Tilburgse LocHal 5 juni 2019


Woensdag 5 juni 2019 zal de gerenommeerde Herman Pleij een lezing verzorgen in de Kennismakerijj in de Tilburgse LocHal met als thema '(Nederlandse) identiteit'. De lezing start om stipt 19.30 uur (tot 21.30 uur). Voor de pauze zal Herman een uitgebreide presentatie verzorgen. Na de pauze is er veel ruimte voor interactie met de bezoekers. De lezing wordt verzorgd door Stichting Cools in nauwe samenwerking met Bibliotheek Midden-Brabant. Mede mogelijk gemaakt door het Spiegelglasfonds.

 

De Nederlandse identiteit. In zowat elke discussie komt het onderwerp vroeg of laat naar voren. Wat is dat, die identiteit? Iets dat vastligt en behouden moet blijven of juist iets dynamisch dat tegelijk ongrijpbaar en essentieel is? Graag laten we Herman Pleij, expert op dit gebied, daar zijn licht over schijnen. Maar een door Stichting Cools georganiseerde lezing (in samenwerking met Bibliotheek Midden-Brabant) kan wellicht nog een extra dimensie krijgen, die mooi aansluit bij de doelstelling van de stichting. Stichting Cools promoot de liefde voor het boek. Boeken (en schrijvers) zijn in iedere cultuur identiteitsdragers en tevens -scheppers. Welke boeken hebben de huidige tijdgeest mede gevormd en/of geregistreerd? Hoe belangrijk is het dat die boeken gelezen blijven worden? Is het de moeite waard je daarvoor in te spannen of is dat in deze tijden van ontlezing vechten tegen de bierkaai?

 

Antwoorden op deze vragen of ze in ieder geval stellen en bespreken, zal zorgen voor een boeiende en vruchtbare avond in de Tilburgse LocHal.

 

Herman Pleij is een graag geziene gast in diverse tv-opinieprogramma’s. In 1979 promoveerde Herman Pleij op 'Het gilde van de Blauwe Schuit, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen'. Deze studie gaat in het bijzonder over carnavalsteksten en de betekenissen van ‘tijdelijke omgekeerde werelden’. Pleij was van 1980 tot zijn emeritaat in 2008, hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 1993 werd hij onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Hij bekijkt de hedendaagse samenleving geheel op eigen wijze en hij schuwt het maatschappelijk debat niet. Op enthousiaste en humoristische wijze geeft hij lezingen over cultuurhistorische onderwerpen. Zijn interesses liggen vooral in volksliteratuur en -cultuur, toneel, de ontwikkeling van een burgermoraal en de Nederlandse identiteit. Herman geeft inzicht in de historische achtergrond van de hedendaagse samenleving of van wat wij typische 'Nederlands' vinden. Hij geeft tijdens zijn lezingen inzicht in de Nederlandse identiteit, tradities en gebruiken en weet zijn publiek hier enthousiast mee te maken. De immer bevlogen Herman Pleij is een zeer boeiende spreker met de nodige humor.

 

Herman Pleij zal ook optreden als gastcurator van de Bibliotheek Midden-Brabant. Hij selecteerde vijftien werken uit de collectie van de bibliotheek die aansluiten bij het thema van deze lezing. De lijst met titels en een video waarin Pleij verschillende titels toelicht, zullen kort na de lezing te zien zijn op de website van de Bibliotheek Midden-Brabant.

 

De lezing is gratis bij te wonen. Vanwege de grote belangstelling is de lezing verplaatst van de Stemmingmakerij naar de Kennismakerij. Aanmelden voor deze lezing  is hierdoor weer mogelijk.

 

Samengevat:

 

Locatie: Kennismakerij, LocHal Tilburg

Datum: woensdag 5 juni

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

Kosten: Gratis

Aanmelden: via Eventbrite