Henri Dolmans,

dichter van jubel en van smart

In 2014 werd het boek ‘Henri Dolmans, dichter van jubel en van smart’ uitgebracht, waarin Jef van Kempen ingaat op het leven en werk van een markante minor poet uit de negentiende eeuw. Dolmans (1840-1899) schreef honderden gelegenheidsgedichten, vooral funeraire, en stierf toen hij doende was zijn eigen grafgedicht te schrijven.

Interesse?

Deze uitgave van de Stichting Cools is nog verkrijgbaar. De prijs bedraagt 5 euro (64 pagina’s) excl. verzendkosten. Bestellen kan door een e-mail te sturen naar marijnvankempen@ziggo.nl