Stadsdichter Martin Beversluis schreef voor "Boeken rond het Paleis" dit gedicht.

Rug aan rug

Het verleden ligt
hier overzichtelijk
uitgestald al wat
geschreven is kan
ook bekeken worden
de harde en vergeelde
bladzijden van een eerste
druk een langspeelplaat
van een schrijver uit
de vorige eeuw bijzondere
uitgaven staan rug aan rug

er kan afgedongen worden
op het verleden dat noemen
we dan de kennis van nu
wetenschappelijke boeken
meestal niet gesigneerd
van slechts een paar
jaar geleden of al langer
gedateerd er lopen
honderden mensen langs
alle kraampjes in het centrum 

meestal is het kijken kijken
niet kopen zij reisden enkel
naar Tilburg om over
de boekenmarkt te lopen
het boek is voor de
geest wat drank en spijs
is voor het lijf en die
boeken liggen ieder
jaar rondom het Paleis.